fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site Binnen Brussel

Artikel 1 : Onderwerp

Deze algemene voorwaarden of algemene gebruiksvoorwaarden bieden een wettelijk kader voor het gebruik van de diensten van de site. Binnen Brussel (hierna "de site" genoemd).

De toegang tot de site vormt het contract tussen het bedrijf InsideBrussels.be, de Gebruiker, en moet worden voorafgegaan door de aanvaarding van deze AV. Toegang tot dit platform betekent acceptatie van deze AV.

Artikel 2 : Juridische kennisgeving

Site bewerken Binnen Brussel wordt verzorgd door Pierre Halleux

De site-host Binnen Brussel  is het GANDI-bedrijf

Artikel 3 : Toegang tot de site

De site Binnen Brussel geeft gratis toegang tot artikels rond het thema Brussel.

:

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor toegang tot diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) Zijn voor rekening van de gebruiker.

Toegang tot services voor leden wordt uitgevoerd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om onderhouds- of andere redenen kan de toegang tot de site worden onderbroken of opgeschort door de uitgever zonder kennisgeving of rechtvaardiging.

Artikel 5 : Intellectuele eigendom

Handelsmerken, logo's en site-inhoud Binnen Brussel (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht.

Reproductie en kopiëren van inhoud door de gebruiker vereist voorafgaande toestemming van de site. In dit geval is elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheid

Hoewel de informatie die op de site wordt gepubliceerd als betrouwbaar wordt beschouwd, behoudt de site zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen.

De informatie die op de site wordt verspreid Binnen Brussel worden uitsluitend ter informatie gepresenteerd en hebben geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die na publicatie verschijnen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de informatie die op het platform wordt gecommuniceerd.

De site wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de mogelijke virussen die de computerhardware van de gebruiker na het gebruik of de toegang tot deze site kunnen infecteren.

De site kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde.

De totale garantie van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid wordt niet gegarandeerd door de site. De site verbindt zich er echter toe alle vereiste methoden te implementeren om dit zo goed mogelijk te doen.

Artikel 7 : Hypertext links

De site kan hyperlinks bevatten. Door hierop te klikken, verlaat de Gebruiker het platform. Laatstgenoemde heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van webpagina's die betrekking hebben op deze links.

Artikel 8 : Koekjes

Tijdens bezoeken aan de site kan de automatische installatie van een cookie in de navigatiesoftware van de Gebruiker plaatsvinden.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid en navigatie op de site te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren.

De informatie in cookies wordt gebruikt om de navigatieprestaties op de site te verbeteren. Binnen Brussel.

Door op de site te bladeren, accepteert de gebruiker cookies. Ze kunnen worden gedeactiveerd met behulp van de instellingen in de navigatiesoftware.

Artikel 9 : Publicatie door de gebruiker

De site Binnen Brussel stelt leden in staat om opmerkingen te plaatsen.

In zijn publicaties moet het lid de regels van Netiquette en de geldende rechtsregels respecteren.

De site heeft het recht om a priori moderatie uit te oefenen op publicaties en kan weigeren deze online te zetten zonder daarvoor een motivering te hoeven geven.

Het lid behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten. Elke publicatie op de site impliceert echter de overdracht van het niet-exclusieve en vrije recht aan de uitgever om de publicatie overal en op elk medium te vertegenwoordigen, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te verspreiden en te verspreiden voor de duur van de intellectueel eigendom. Dit kan rechtstreeks of via een geautoriseerde derde partij worden gedaan. Dit betreft met name het recht om de publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken.

Voor elk gebruik verbindt de uitgever zich ertoe de naam van het lid bij de publicatie te vermelden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij online zet. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud te publiceren die de belangen van derden kan schaden. Alle gerechtelijke procedures die door een benadeelde derde tegen de site worden ingesteld, moeten worden gedragen door de gebruiker.

Het verwijderen of wijzigen door de site van de inhoud van de Gebruiker kan op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

Artikel 11 : Duur van het contract

Dit contract is geldig voor onbepaalde duur. Het begin van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract met betrekking tot de Gebruiker.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Het ontbreken van een minnelijke schikking van geschillen tussen de partijen impliceert een beroep op de bevoegde Belgische rechtbanken om het geschil te beslechten.